Потребителски вход

Запомни ме | Регистрация
Постинг
05.08.2008 12:30 - ЕК спря КРАНЧЕТО на МЕГА-КРАДЦИТЕ от ТРИЧЛЕНКАТА
Автор: lambo Категория: Политика   
Прочетен: 3373 Коментари: 3 Гласове:
0

Последна промяна: 22.08.2008 19:50


Предоставям на Вашето внимание съкратен вариант на ...

ДОКЛАД ОТ КОМИСИЯТА

ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТА

относно управлението на средства от ЕС в БГ

 

I )  ВЪВЕДЕНИЕ:
България получи значителна финансова и техническа подкрепа от Европейския съюз в периода преди присъединяването си 
(6,852 млрд. EUR само от структурните фондове).

 

Пред-присъединителната подкрепа – програмите ФАР, САПАРД (селско стопанство) и ИСПА (инфраструктура) – и временната финансова подкрепа, предвидена в Акта за присъединяване – бяха предназначени да помогнат на България . Тези програми са на различни етапи от своето изпълнение, но не са сключени договори за всички средства и все още има значителни суми, които трябва да бъдат платени.

 

Структурните фондове и други програми включени в настоящите финансови перспективи, са на ранен етап на изпълнение, като досега са направени само авансови плащания.

 

Разследвания, водени от Службата на ЕС за борба с измамите OLAF, на управлението на средствата от ЕС от страна на българските власти доведоха до временно спиране на средства по пред-присъединителните фондове и замразяване на плащанията по различни други финансови инструменти.

 

Ситуацията е сериозна. Признавайки измеренията на проблема, българското правителство предприе наскоро редица коригиращи действия.

 

II )  ФАР и ПФИ:
Програмите ФАР и
ПФИ (Преходен финансов инструмент) оказват подкрепа на България да завърши институционалните реформи и да се подготви за усвояването на подпомагане в много по-големи размери от структурните фондове. Общият размер на предоставената сума в България по програми ФАР и ПФИ за периода 2004–2007 г., която все още е в процес на усвояване, е около 650 млн. EUR. Крайният срок за сключването на договори е ноември 2008 г. за средства по ФАР и декември 2009 г. за средства по ПФИ.

 

Мониторингът и одитите показват сериозни слабости в системите за управление и контрол  През февруари службите на Комисията временно преустановиха плащанията към две изпълнителни агенции - Централното звено за финансиране и договаряне (ЦЗФД) и Изпълнителната агенция към Министерството на регионалното развитие и благоустройството (МРРБ) – и поискаха тези агенции да извършат коригиращи действия. Към настоящия момент българските власти не са предприели всички необходими стъпки, за да гарантират прилагането на стабилно финансово управление

 

Понастоящем Комисията отнема правото на двете изпълнителни агенции (ЦЗФД и МРРБ) да управляват помощ по програма ФАР и ПФИ. Следователно ЦЗФД и МРРБ вече не могат да сключват договори по тези програми. Това ще засегне финансиране на стойност 250 млн. EUR, за което все още не са сключени договори. Освен това, Комисията запазва в сила временното преустановяване на плащанията към тези две агенции.

 

III ) САПАРД:
България отговаря на критериите за финансиране по САПАРД в размер на 445
млн. EUR, от които досега са платени 235 млн. EUR.

Наблюдават се три групи проблеми във връзка със САПАРД.

 

1) Първата група проблеми са свързани с проекти на стойност 26 млн. EUR, които понастоящем се разследват от OLAF във връзка с трудности по изпълнението, дължащи се на измами и вероятно корупция. Изглежда, че наскоро българските власти са започнали процедури по обратно вземане на дадени вече суми. 
(Б.А. - става въпрос за групата Седефчев-Стойков-Николов)

image

 

2) Втората група проблеми е свързана с разследването на действия на бившия изпълнителен директор на агенция САПАРД във връзка с мярка, по която общият размер на разходите е 10 млн. EUR. Изпълнителният директор бе уволнен през 2007 г. заради твърдения за извършени нарушения при управлението на Държавен фонд „Земеделие“. Срещу него бе започнато наказателно производство.
(Б.А. - става въпрос за Доган -Дикме - Кабил - Асен Друмев с истинско име Юсеин Юсеинов)

image

 

3) Третият проблем е свързан със заключенията на направен наскоро от службите на Комисията одит, обхващащ сумата от 105 млн. EUR, която трябва да бъде платена от САПАРД.  При одита бяха установени сериозни недостатъци по отношение на системата  а контрол на инвестиционната помощ за три основни мерки по програмата.

 

Комисията уведоми националния ръководител (наричан по-нататък НР) за резултатите от одита на трите инвестиционни мерки и поиска да бъде приложен план за действие. НР трябва да представи на Комисията този план за действие заедно с график за изпълнението му до 31.7.2008 г. Освен това, Комисията информира българските власти че бъдещите заявки за плащания от НР до Комисията за допълнителни разходи по тези три мерки временно се преустановяват, докато България не коригира системата си по удовлетворителен за Комисията начин. НР трябва да уведоми Комисията до септември 2008 г. за необходимите подобрения, които да бъдат направени в системата.  Плащанията от НР към крайните бенефициенти по мерките следва да бъдат подновени caмo когато плана за действие е изпълнен.

 

IV ) ИСПА - КОХЕЗИОНЕН ФОНД:
Много държави-членки срещнаха трудности с навременното изпълнение на инвестициите в трансевропейската мрежа и в инфраструктурата, свързана с околната среда, но темпото на България е изключително бавно. Към настоящия момент едва 18 % (156 млн. EUR от наличното финансиране в размер на 879 млн. EUR) са усвоени за тези проекти, които бяха започнати по предприсъединителния инструмент ИСПА, но понастоящем се приключват по правилата за Кохезионния фонд.

 

През януари 2008 г. в българската преса се появиха обвинения срещу изпълнителния директор на фонд „Републиканска пътна инфраструктура“ (ФРПИ) за конфликт на интереси, свързан с подписването на договори между ФРПИ и строителна фирма, контролирана от негов роднина. Освен това, двама служители на ФРПИ, отговарящи за усвояването на средствата от ЕС, бяха арестувани и обвинени във вземането на подкупи.
(Б.А. - става въпрос за Станишев - Гагаузов - Братко и Батко, или братята Веселин, Бойко и Емил Георгиеви)

image

 

Финансирането за сектора на пътищата (144 млн. EUR за текущи проекти по Кохезионния фонд (бивш ИСПА) бе прекъснато и в момента се подготвя официално преустановяване. Спирането на подписването на нови договори в сектора на пътищата (по програмите за 2007–2013 г.) продължава да е валидно.

 

Комисията ще прегледа изпълнението на плана за действие на ФРПИ по-късно тази година. Въз основа на този преглед тя ще реши дали системата за мониторинг и контрол и административният капацитет на фонда са достатъчно укрепени и дали сключването на договори и финансирането могат да бъдат подновени.

 

V ) РЕГИОНАЛНИ ФОНДОВЕ и КОХЕЗИОНЕН ФОНД:
Средствата от регионалните фондове и Кохезионния фонд за България възлизат на 
5,667 млрд. EUR за периода 2007–2013 г. Подготовката и изпълнението на новия период за структурните фондове в България започнаха много добре. Всички програми бяха представени и одобрени навреме, като понастоящем реалното изпълнение на няколко оперативни програми напредва.

 

VI ) ЕВРОПЕЙСКИ СОЦИАЛЕН ФОНД:
Европейският социален фонд участва в съвместното финансиране на две оперативни програми в България – оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ и оперативна програма „Административен капацитет“. Двете програми възлизат на 1,185 млрд. EUR. Те бяха приети през октомври 2007 г., а първите схеми и операции за безвъзмездно подпомагане стартираха през 2008 г. Съгласно съответната финансова разпоредба (Регламент 1083/2006) досега са извършени само автоматични авансови плащания в размер
на 59 млн. EUR

 

Посредством оценката на съответствието трябва да се даде уверение, че установените от България системи са в съответствие със съответния финансов регламент. Докато тази оценка не бъде одобрена от Комисията, разходите по проектите не могат да бъдат възстановени на българските власти.

 

VII ) ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА РИБАРСТВО:
Европейската комисия одобри през декември 2007 г. Оперативната програма за сектора на рибарството в България за периода 2007–2013 г. Общият размер на допустимите публични разходи по програмата възлиза на 107 млн. EUR, от които 80 млн. EUR представляват подпомагане от ЕС посредством Европейския фонд за рибарство (ЕФР)
. Програмата обхваща цялата територия на България, която е обозначена като регион в рамките на целта за сближаване. Досега е извършено само едно авансово плащане, а оценката на съответствието се очаква до декември 2008 г.

 

VIII ) ШЕНГЕН:
Българските власти трябва да осигурят стабилно управление и контрол за частта за Шенген от инструмента, по-специално по отношение на практиките за сключване на договори и за възлагане на обществени поръчки. Изобщо не е ясно дали посоченото в точка 2.1.1. по-горе Централно звено за финансиране и договаряне (ЦЗФД), което среща трудности, свързани с финансиране по програма ФАР, ще бъде в състояние да предостави необходимите уверения. В случай на сериозни недостатъци при системите за управление и контрол могат да бъдат направени значителни финансови корекции и/или обратно вземане на дадени вече суми при уравняването на сметките.

 

IX ) УПРАВЛЕНИЕ на МИГРАЦИОННИТЕ ПОТОЦИ:
България участва в общата програма, като предназначените средства са в
размер на 1 млн. EUR (за 2 от тези фондове) за 2007 г. и на 1,8 млн. EUR (за 3 от четирите фонда) за 2008 г. Българските органи, които са натоварени с управлението на фондовете по Общата програма „Солидарност и управление на миграционните потоци“, трябва да укрепят административния си капацитет, за да подготвят програмите и да работят със системите за контрол.

 

X ) СЪТРУДНИЧЕСТВО с OLAF:
OLAF разследва случаи, свързани с финансиране по ФАР и САПАРД. Службата насочва вниманието към някои основни слабости в административния капацитет и капацитета на съдебната власт в България. Например Държавен фонд „Земеделие“ (ДФЗ) – българският орган, който се занимава с плащанията по САПАРД – не е проявил активност в случаи, при които има твърдения за нередности, за конфликт на интереси или за измами, засягащи финансиране от Общността. По случая със САПАРД изглежда, че Върховната касационна прокуратура (ВКП) не е успяла да представи доказателства на ДФЗ, които да позволят на фонда да започне процедури по обратно вземане на дадени вече суми. От друга страна, когато ДФЗ започне такива процедури по обратно вземане на дадени вече суми, случаят се поема от службите за държавни вземания към Министерството на финансите. ДФЗ няма повече задачи по случая и процесът спира. На практика това означава, че няма централна структура, която да поеме отговорността, и в крайна сметка няма механизъм, който да възпира лошата практика. Съдебните органи в България имат склонност да прилагат подход, при който един случай се разделя на по-малки елементи, което възпрепятства ефективното разследване и постигането на ефективен съдебен резултат. Освен това, има примери за съдебни производства, които са били започнати, но после са били прекратени без основание, което е попречило на разследването, извършвано от OLAF.

В допълнение, OLAF установи случаи на нарушаване на поверителността, неправилно предаване и изтичане на поверителна информация. Налице са сериозни подозрения за участие на организираната престъпност.

 

XI ) ЗАКЛЮЧЕНИЕ:
Предвидените за България средства от ЕС представляват практическото изражение на солидарността на Съюза с българските граждани.  За ефикасното използване на тези средства са необходими ефективни и надеждни структури за управление и финансов контрол България не е в състояние да се възползва пълноценно от това подпомагане поради сериозни слабости в административния и съдебния капацитет на местно, регионално и централно равнище. Българската държавна администрация страда от голямо текучество на персонал, непривлекателни заплати, които създават предпоставка за корупция, и остарели, централизирани процедури. По-специално, колебанието да се използват изпълнителни правомощия за отстраняване на нередности и измами посредством незабавно обратно вземане на дадени вече средства или други защитни мерки и липсата де факто на независимост на националния орган за одит и на изпълнителните агенции пораждат сериозни притеснения. Липсата на отчетност и прозрачност при обществени поръчки, свързани със средства от ЕС, е сериозен проблем.

Корупцията по високите етажи и организираната престъпност изострят тези проблеми. Необходимо е България не само да укрепи значително административния си капацитет, но и да намали драстично предпоставките за корупция по високите етажи и да се бори ефективно с организираната престъпност. Нужно е да се предприемат незабавни действия, тъй като сроковете за сключване на договори за някои от средствата наближават, а след изтичането на тези срокове България няма да може да използва тези средства.Тагове:   Мега,


Гласувай:
01. galinabg - свалям ти
05.08.2008 22:07
шапка!
цитирай
2. lambo - СИГУРЕН СЪМ, ЧЕ МНОГО МАЛКО ХОРА
05.08.2008 22:16
са прочели тези 2 доклада, за които се пише постоянно, но само като коментар.

Затова си направих труда да съкратя по-неважните детайли и да ги публикувам в този достъпен вид, с надеждата че ще бъдат прочетени от блогърите.
цитирай
3. zaw12929 - Е и какво от това?
08.08.2008 07:18
Четете по вече за да разберете, че робството на българите изглежда, като детска игра на апаши, пред геноцида на унищожените 200 милиона африканци, за да ги превърнат в роби, 100 милиона туземно американско население, 32 500 000 погубени индиици, индуси, котайци
17 милиона англичани, 8 млн германци...
Да се благодарим на султана, че не е допуснал главорезите ловци на роби в империята си, не сме асимилирани, а пазим език и култура, не за да пишем днес глупости, Ако ние не уважаваме държавата си, защо другите да го правят. Прочетете, за да знаете истината, защо богатите страни са забогатели, а ние сме бедни... и понякога оглупяваме вместо да стъпум на крака с труд, а не с конфликти и раздори
Отделяйки се от животинския свят човекът и до днес запазва най животинския метод на общуване- насилието, То ни съпътства ежедневно и навсякъде, Мащабите му са различни,а методът все един и същ правото на най силния
Било то човек, група или държава. Васил Проданов в труда си „Насилието в модерната епоха” на 647 страници прави енциклопедия на насилието от XVII век насам. Това е периода на модерната епоха в която се разви и утвърди капитализма. Социализмът, е разновидност на капитализма при който управляваща партия е на т.н. работническата. Нищо ново нищо изключително не се случи. Продължи действието за човечеството на неписания закон за стадото- управлява не най умния, а най силния. Страните на социализма се завърнаха в „стадото а чичо Сам”
Четете по веече за да разберете, че робсторо на българите изглежда, като детска игра на апаши, пред геноцида на унищожените 200 милиона африканци, за да ги превърнат в роби, 100 милиона туземно американско население, 32 500 000 погубени индиици, индуси, котайци
17 милиона англичани, 8 млн германци...
Да се благодарим на султана, че не е допуснал главорезите ловци на роби в империята си, не сме асимилирани, а пазим език и култура, не за да пишем днес глупости, Ако ние не уважаваме държавата си, защо другите да го правят. Прочетете, за да знаете истината, защо богатите страни са забогатели, а ние сме бедни... и понякога оглупяваме вместо да стъпум на крака с труд, а не с конфликти и раздори
Тази труд като статистика заслужава нобелова награда. Не защото се откроява ( най образно казано ),че всички управници са насилници, а заради височината на която извисява. Да се погледне насилието като зло което застрашава демокрацията. Ако досега злото ( А какво друго е насилието?!) се приема за двигател на развитието, излиза че не Бог, а дявола ръководи света. Това е отричане фундаментите на религиите, хуманността на човека, вярата в по доброто бъдеще .
Резултатите от досегашното развитие показват че днес хората живеят по добре отколкото преди. Българите също. Доказателство затова е увеличената продължителност на живота. Много опасности ни дебнат в съвременната цивилизация – болести, насилие, незнание или неумение погубват живот. Кое движи прогреса на човечеството? Злото?! – Не!
Нека си представим злото, като здраво корабно въже от английски кораб, навързало африкански роби. Сърцевината на това въже носи белега на истинската причина движеща развитието. Наречено цивилизация, която няма заден ход,
По това време- началото ха XVII век Великобритания има много кораби, но и много крадци на корабни въжета. Един „умник” получава патент за въже, което има в сърцевината си червена нишка . Закон постановява така да се изработват само кралските въжета и още, които бъде заловен с такова въже подлежи на обесване.
Модерната епоха стъпва най първо в Англия с издаване на патентният закон, който за първи път прави продукт на ума стока. Двигател на прогреса във всички времена е интелектуалния продукт, които има художествени и техническо измерение. Във всички етапи от развитието на човечеството движещата сила са откриването на природни
закономерности и техника. Капитализмът ги патентова и превърна в стока, която преобрази света. Социализмът се оказа по назадничав етап, като отказа патентоването на изобретенията. Като обяви работниците са авангарда на развитието. Нагледно казано да твърдиш. Че най главния орган на човека са ръцете, краката или ушите, а мозъка е само тежест, изпъваща главата . Но това не е причина сега да я посипваме с пепел
цитирай
Търсене

За този блог
Автор: lambo
Категория: Политика
Прочетен: 3310937
Постинги: 217
Коментари: 2709
Гласове: 4524
Календар
«  Октомври, 2022  
ПВСЧПСН
12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31