Потребителски вход

Запомни ме | Регистрация
Постинг
02.03.2009 22:04 - Сан-Стефанският договор и съдбата на България
Автор: lambo Категория: Политика   
Прочетен: 71936 Коментари: 12 Гласове:
13

Последна промяна: 02.03.2012 20:12


Има много коментари, положителни или отрицателни за този акт. НО ... дайте, да прочетем оригинала на Сан-Стефано, и после всеки сам да отсъди. И така, представям пред вас, САМО тези части от Договора, които касаят съдбата на нашата нация ...

До 1876 г. Българската нация е най-голямата на Балканския полуостров, което се вижда от долната карта:

image

Руско- Турската война обаче е предшествана от посланическата конференция в Цариград 1876-77 г. На нея се взема Решение да се създадат две отделни полунезависими български държави, старателно отделени от брега на Средиземно море по искане на Англия. Последното се вижда добре от приложената карта.  Турция отказва да изпълни решенията на Конференцията, което и става формалния повод за войната.

image

А ето и сравнението, между границите на Сан-Стефанска България и Българското землище. Даже и по този договор от изконната наша територия са откъснати 3 големи зони :
- Северна Добруджа, дадена на Румъния
- Тимошка и Южно-Моравска област, дадени на Сърбия
- Източни Родопи и Одринска Тракия, оставени на Турция
За "компенсация", в Сан-Стефанска България е включен района на Корча, населен с власи и албанци.
В тези граници Сан-Стефанска България има 171-172 000 кв.км.

image

====================================
       Санстефански мирен договор,
             сключен между  Русия и Турция на 19 февруари / 3 март 1878 г. 

image
              Вилата в която е подписан договора

Чл. 6. България се издига в автономно, поданно княжество, с християнско правителство и народна милиция.
.......................................................................................................................

Пространството на българското княжество е определено в общи черти върху тук приложената карта, която ще трябва да служи за основа на окончателното разграничение. 

image
                 Карта-Анекс към договора от Сан-Стефано

- Като се отделя от новата граница на сръбското княжество, граничната линия ще следва западната граница на Вранянската каза до планинската верига Карадаг. Като завива на запад, линията ще следва западните граници на Кумановската, Кочанската и Тетовската каза до планината Кораб; оттам - по реката Велещица до вливането и в Черни Дрин. 
- Като отива на юг по Дрин и след това по западната граница на Охридската каза към пла­
нината Лина, границата ще следва западните граници на казите Корча и
Старово до планината Грамос.
- След това през Костурското езеро граничната линия ще стигне до реката Мъгленица и след като следва нейното течение и мине южно от Яница (Енидже Вардар), ще се отправи през устието на Вардар и през Галико към селата Парга и Сарайкьой; 
- оттам - през средата на езерото Бешикгьол към устията на Струма и Места и по морския бряг
до Буругьол; (Порто Лаго - б.а.) 
- по-нататък, вземайки североизточно направление към планината Чалтепе, през Родопската планинска верига до планината Крушово, през черните Балкани (Карабалкан), през планините Ешеккулачи, Чепелион, Кара­колас
и Ишиклар до реката Арда. 
- Оттам граничната линия ще бъде трасирана по направление на гр. Чирмен и като остава на юг гр. Одрин, през селата Сюгюлю, Карахамза, Арнаутчени, Акарджи и Енидже до реката Теке Дереси. Като следва течението на Теке Дереси и на Чорлу Дереси до Люлебургаз и
оттам през реката Суджакдере до селото Сергюен, граничната линия ще отиде през височините направо към Хаким Табияси, гдето ще достигне Черно море.
- Тя ще остави морския бряг при Манкалия (Мангалия - б.а.) и следвайки южните граници на Тулчанския санджак, ще достигне Дунава над Расово.

Чл. 7. Българският княз ще бъде свободно избран от населението и по­твърден от Високата порта със съгласието на силите. Никой член от цару­ващите династии във великите европейски сили не може да бъде избран за български княз.
...........................................................................................................................

Едно събрание на първенците (нотабилите) на България, свикано във Филипопол (Пловдив) или Търново, ще изработи преди избирането на княза под надзора на един руски императорски комисар и в присъствието на един турски комисар организацията на бъдещото управление според правилата, установени през 1830 г. след Одринския мир в Дунавските княжества.

В места, където българите са смесени с турци, гърци, власи (куцовласи) и други, ще се държи справедлива сметка за правата и интересите на тези населения в изборите и при изработване на органическия правилник.

Въвеждането на новото управление в България и надзорът за неговото упражнение ще бъдат поверени за две години на един руски императорски комисар. След изтичането на първата година от въвеждането на новото управление и ако по тоя въпрос се постигне съгласие между Русия и Високата порта и европейските кабинети, те ще могат да прибавят към руския императорски комисар и специални делегати.

image
                    Руски офицери в Сан-Стефано

Чл. 8. Турска войска не ще има вече в България и всички стари укрепления ще бъдат съборени за сметка на местното правителство.

Високата порта ще има правото да разполага по своя воля с военния материал и други предмети, принадлежащи на отоманското правителство и които биха останали в крепостите на Дунава, вече изпразнени по силата на примирието от 19/31 януари, както и с тия, които биха се намерили в Шуменската и Варненската крепост.

До пълното създаване на местна милиция, достатъчна да поддържа реда, сигурността и спокойствието и чийто брой ще бъде определен по-късно с едно съглашение между отоманското правителство и руския императорски кабинет, руски войски ще заемат страната и ще подпомагат комисаря в случай на нужда.

Тази окупация ще бъде ограничена също за един срок приблизително от две години.

Ефективът на руския окупационен корпус, съставен от шест пехотни дивизии и две кавалерийски, който ще остане в България след изпразването на Турция от императорската армия, не ще надминава петдесет хиляди души. Той ще бъде издържан за сметка на окупираната страна. Руските окупационни войски в България ще запазят своите съобщителни връзки с Русия не само през Румъния, но също през пристанищата на Черно море - Варна и Бургас, където те ще могат да организират, докато трае срокът на окупацията, необходимите депозити.

Чл. 9. Размерът на годишния данък, който България ще плаща на сюзеренния двор, като го внася в банката, която Високата порта ще посочи по-­късно, ще бъде определен по съгласие между Русия, отоманското правителство и другите кабинети в края на първата година от дейността на новата организация.

Този данък ще бъде установен върху средния приход от цялата територия, която ще съставлява княжеството.

България ще замести императорското отоманско правителство в неговите тежести и задължения към железопътната компания Русе-Варна след съглашение между Високата порта, правителството на княжеството и управлението на тази компания. Уреждането на другите железни пътища, които минават през княжеството, ще стане също по съглашение между Високата порта, установеното в България правителство и управлението на заинтересованите компании.

Чл. 10. Високата порта ще има право да си служи с българските пътища за превоз през определени пътища на своите войски, муниции, хранителни припаси в областите, разположени зад княжеството, и обратно.

За да се избягнат мъчнотиите и недоразуменията в упражнението на това право, като се гарантират военните нужди на Високата порта, един специален правилник ще определи условията за това в срок от три месеца след ратифицирането на настоящия акт по едно съглашение между Високата порта и управлението на България.

Разбира се, че това право ще се простира само до редовните турски войски и че нередовните, башибозуците и черкезите, ще бъдат изцяло изключени от него.

Високата порта си запазва също правото да прекарва през княжеството своята поща и да поддържа там една телеграфна линия. Тези два въпроса ще бъдат също уредени по горепосочените начини и време.

Чл. 11. Собствениците мюсюлмани или други, които биха установили своето лично местожителство вън от княжеството, ще могат да запазят своите недвижими имоти в него, като ги дават под наем или управляват чрез други лица.

Турско-български комисии ще заседават в главните населени центрове под надзора на руски комисари, за да се разрешат суверенно в срок от две години всички въпроси относно установяването на недвижимите собствености, в които мюсюлмански или други интереси биха били ангажирани.

 Подобни комисии ще бъдат натоварени да уредят в течение на две години всички въпроси относно начина на отчуждаването, експлоатацията и използуването за сметка на Високата порта имотите на държавата и на благотворителните фондации (вакъфи).

След изтичането на поменатия по-горе двегодишен срок всички имоти, които не са били потърсени, ще бъдат продадени на публичен търг и сумата, която ще бъде събрана от тях, ще бъде употребена за поддържане вдовиците и сираците, както мохамедани, така и християни, жертви на последните събития.

Чл. 12.  Всички крепости на Дунава ще бъдат съборени.

За в бъдеще не ще има никакви крепости по бреговете на тая река, нито военни кораби във водите на княжествата Румъния, Сърбия и България с изключение на упот­ребяваните стационери и леки кораби, предназначени за нуждите на речната полиция и митническата служба.

 Правата, задълженията и прерогативите на международната комисия на Долния Дунав си остават непокътнати.

............................................................................................................................

 

Чл. 19.  Военните обезщетения и загуби, причинени на Русия, които Н. В. руският император рекламира и които Високата порта се задължава да му заплати, се състоят от:

               а) 900 милиона рубли военни разходи (поддържане на войската, доставка на материали, военни поръчки),

                в) 400 милиона рубли загуби, нанесени на южните брегове на страната, на износната търговия, на индустрията и на железните пътища;

                с) 100 милиона рубли вреди, причинени в Кавказ вследствие нашествието;

                d) 10 милиона рубли вреди и загуби на руските поданици и институти в Турция.

                Всичко: 1410 милиона рубли.

                Като взема в съображение финансовите мъчнотии на Турция и в съгласие с желанието на Н. В. султана, руският император се съгласява да замени плащането на най-голямата част от изброените суми в предшествуващия параг­раф със следните териториални отстъпки:

а) Тулчанския санджак, т.е. окръзите (кази):
- Килийска, Сулинска, Махму­дийска, Исакчанска, Тулчанска, Мачинска, Бабадажка, Хърсовска, Кюстен­джанска и Меджидийска,
- както и островите на Делтата и Змийския остров. 
Не желаейки да си присъедини тая територия и островите на делтата, Русия си запазва правото да ги размени срещу частта от Бесарабия, откъсната по Парижкия договор от 1856 г. и ограничена на юг от талвега на Килийския ръкав и устието на Стари Стамбул. Въпросът за разделната водна линия и за риболовството ще бъде уреден от една руско-румънска комисия в течение на една година след ратифициране на мирния договор.

в) Ардахан, Карс, Батум, Баязид и територията до Зоганлуг (следва опи­сание на границата).

с) Териториите, упоменати в параграфи а и в, се отстъпват на Русия като равностойност за сумата 1 100 милиона рубли. Колкото се отнася до остатъка от обезщетението без десетте милиона рубли, дължими на руските интереси и институции в Турция, или 300 милиона рубли, начинът за изплащането на тази сума и гаранцията, която ще се даде за нея, ще бъдат уредени по съгласие между руското императорско правителство и това на Н. С. султана.

                  Сан Стефано, 19 февруари (3 март) 1878 г.

 (п) Граф Н. Игнатиев   (п) Нелидов

 (п) Сафвет   (п) Саадулах

Ратификациите на този договор бяха разменени в Санкт Петерсбург през м. март 1878 г.

Анализи и коментари :

1)
  Договора е прелимиарен (предварителен), тоест подлежи на ревизия, която е извършена чрез Берлинския договор
Видно от горната карта, 3 големи български области, остават отвън даже и на Сан-Стефанска България:

2) От член 19 се вижда, че Българска Северна Добруджа (Тулчански санджак) се дава на Русия + малко земя в Кавказ, срещу 1 милиард и 100 милиона рубли, които Турция дължи на Русия по силата на същия този член 19. След това Русия отстъпва Северна Добруджа на Румъния, срещу Бесарабия, която и е била отнета в резултат на Кримската война през 1856 година. Така Русия си връща излаза на река Дунав. От бившата турска територия Тулчански санджак, Русия си запазва само най-северния ръкав на Дунав и Змийския остров.

image
     В зелено са териториите от Северна Добруджа, 
     които Русия запазва за себе си

3) От горната карта се вижда, че в Турция остава долината на Долна Марица и Арда, населени предимно с българи

4) От същата карта се вижда, че и долината на Българска Морава, Нишава и Тимок остават в Сърбия.

5) За малка компенсация, в Сан-Стефанска България са включени и не-български области. 
- Района на Корча и района северно от Дебър, населени с албанци и власи
- районите на Лагадина, Орфано, Кавала и други, населени предимно с гърци

6) От член 6 се вижда, че на бъдещата държава се налага Монархическа форма на Управление - "Княжество"
Гласувай:
13


Вълнообразно


Следващ постинг
Предишен постинг

1. voinov50 - Много добър пост!
20.03.2009 15:23
Поздрав!!!
цитирай
2. lambo - 4 от картите съм ги правил лично,
20.03.2009 17:08
като съм използвал за основа други карти,
както и проверени исторически данни.

Тези карти отдавна смятах да ги направя,
и ... ги няма никъде другаде.

Все пак - "По-добре късно, отколкото никога"
цитирай
3. energywatch - БРАВО!
21.03.2009 08:17
БРАВО! Продължавай все така!
цитирай
4. анонимен - Честит 3 Март
03.03.2010 03:23
Ето, намери се най-после един истински Българин !
цитирай
5. анонимен - Браво това си струва което е напр...
03.03.2010 07:43
Браво това си струва което е направено и показано по-горе поздравления за този пост и продължавай все така и честит празник на всички ни нас българите в чужбина и България.
цитирай
6. анонимен - otlichen 6
03.03.2010 14:03
blagodaria za informaziata 4estit 3 mart na vsichki balgari
цитирай
7. анонимен - San-Stefanski Dogovor
03.03.2010 20:18
Blagodaria za interesniat material! vijda se, 4e ruskiat motiv si ostava prosto "tarsene na interesi". s tova ne otri4am pomo6ta im, no jalko - vse sme bili "tran" v o4ite na Evropa - goliam strah, goliamo ne6to..............

4estit Praznik! Jivi i Zdravi!
цитирай
8. анонимен - Браво за поста!
03.03.2011 16:32
Жалко, че няма никога да бъде допуснат на Първа. Няма да коментирам причините за това. Те са ясни. Съжалявам за анонимността си. Днес не се логвам. Само наблюдавам - клакьори и "хроникьори" - казионни и удобни ( за този момент от историята Обаче...а те дори не го знаят...дори не го съзнават )

________

Поклон пред чистите душИ, които са дали живота си за...
цитирай
9. mercy - Ламбо, с удоволствие чета посто...
04.03.2011 14:31
Ламбо, с удоволствие чета постовете ти, понякога са забавни, но винаги болезнени!
цитирай
10. samvoin - Тоест излиза, че професор Богдан ...
03.03.2012 18:19
Тоест излиза, че професор Богдан Филов, се е позовал на Санстефанския мирен договор, при преговорите си и териториалните си претенции пред Хитлер, по време на влизането ни в Тристранния пакт.
Тоест, Обединението през 1941 година, е също крайно непълно - дори още повече, ако го приемем за окончателно утвърждаване на "етническите граници" на България.
Да, аз с това съм съгласен и го зная.
Но все пак, при Санстефанският договор, от позицията на сегашните ни граници - за пръв път са утвърдени някакви български етнически граници, в които влиза и "спорната" от страна на Сърбия територия на Македония и също "оспорваната" от Румъния - Южна Добруджа.
Разбира се, според този договор и присъединяването на териториите ни през 1941 година, завинаги са оставали извън пределите на Отечеството, да кажем Мала Преспа, Голо Бърдо, значителна наша част от Поморавието, значителна част от Косово, да не говорим за Волжска България и други наши исторически територии - например в Молдова, които също са наши етнически такива и които няма как някога да видим, по знайни причини.
Да не говорим за други наши територии - като Солун, в днешна Гърция, Ксанти и Гюмюрджина например... Територии край Одрин.
Така и не са върнати и от двете национални обединения - крайно непълни, но все пак някакви.
Също така, със Санстефанският договор е сложен край и на подтискането на християнското население по тези земи, а също е дадена и повече независимост и право на идентичност на Българската Църква, очертания са ясно границите на Екзархията, на практика е сложен пълен край на насилствената гърцизация, чрез Православие.
Друг е въпроса, че се промъква постепенна русизация и славянизация, това е факт.
Друг е въпроса, че историята ни е сериозно фалшифицирана, от повече лоялни към Русия българи, като Найден Геров - руски дипломат...
Все пак обаче, поради горепосочените факти - притеглайки трезво плюсове и минуси на Санстефанският договор, той си остава за мен повече положителен и известна крачка напред, в нашето
цитирай
11. samvoin - национално обединение и освен т...
03.03.2012 18:22
национално обединение и освен това, уважавам, че все пак в паметта на редовия българин, този ден е останал като празник, описан е като такъв и от много наши велики писатели и поети - патриоти и националисти, като Иван Вазов...
Има разбира се, доста меко казано "спорни моменти", в официалните версии за този ден и събитията около него и довели до него.
До голяма степен, да - той е и беше опорочен, от да кажем крайната русофилия или комунистическия режим 45 - е години, в да кажем неглижирането на финландските жертви и доброволци, по политически причини и на българското опълчение и революционна борба.
цитирай
12. samvoin - Иначе, наистина е интересно, да се ...
03.03.2012 18:23
Иначе, наистина е интересно, да се покаже в автентичен вид Санстефанският мирен договор - с неговите плюсове и минуси...
цитирай
Търсене

За този блог
Автор: lambo
Категория: Политика
Прочетен: 3520780
Постинги: 217
Коментари: 2709
Гласове: 4524
Календар
«  Декември, 2023  
ПВСЧПСН
123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031